Konsulting to wysoce wyspecjalizowane działania doradców (konsultantów biznesowych) na zlecenie podmiotu borykającego się z określonymi problemami, bądź też poruszającego się w trudnym środowisku biznesowym i prawnym. • doradztwo prawneDORADZTWO PRAWNE

 • doradztwo podatkowe

  DORADZTWO PODATKOWE

 • doradztwo finansowe

  DORADZTWO FINANSOWE

 • ksiegowoscKSIĘGOWOŚĆ

 • sukcesjaSUKCESJA

 • dotacje unijne

  DOTACJE UNIJNE

 • szkolenia

  SZKOLENIA

 • management consultingMANAGEMENT CONSULTING

DORADZTWO PRAWNE

 • > Przekształcenia spółek
  > Prowadzenie spraw
  > Pisanie pism sądowych
  > Odzyskiwanie pieniędzy od wierzycieli
 • > Odzyskiwanie odszkodowań
  > Prowadzenie spraw
  > Konstruowanie i negocjowanie umów
  > Zastrzeganie znaków towarowych
 • > Prawa autorskie
  > Weryfikacja prawna umów
  > Obsługa prawna rodziny przedsiębiorcy

DORADZTWO PODATKOWE

 • > Doradztwo rachunkowo – księgowe
  > Zestawienia i analizy finansowe
  > Wyprowadzanie zaległości
 • > Opracowanie polityki rachunkowości
  > Pomoc w założeniu firmy i dobór sposobu opodatkowania
 • > Zakładowy plan kont
  > Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
  > Reprezentowanie klienta – pełnomocnictwo

DORADZTWO FINANSOWE

 • > Doradztwo przy zarządzaniu majątkiem
  > Ułożenie spraw majątkowych w rodzinie
  > Zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia firmy
  > Optymalizacja podatkowa
 • > Planowanie finansowe
  > Dobieranie rozwiązań i produktów finansowych
  > Pośrednictwo
  > Zabezpieczenie losu dzieci na wypadek śmierci obojga rodziców
  > Ubezpieczenia firmowe
 • > Doradztwo ubezpieczeniowe
  > Doradztwo kredytowe
  > Doradztwo inwestycyjne
  > Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  > Zabezpieczenie płynności finansowej

Wszelkie rozwiązania finansowe realizowane są za pośrednictwem PHINANCE S.A.


KSIEGOWOŚĆ

 • > Księgi przychodów i rozchodów
  > Księgi rachunkowe sp. pr. handlowego
  > Ewidencja dla celów podatku VAT
  > Ewidencje i deklaracje do systemu Intrastat
 • > Ewidencja śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  > Sprawozdania roczne, sprawozdania do GUS i NBP
  > Zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • > Kompletowanie wymaganych dokumentów pracownika
  > Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP itp
  > Kontrola ewidencji czasu pracy
  > Dokumentacje na potrzeby ZUS

SUKCESJA

 • > Doradztwo w sprawie planowania sukcesji firmy
  > Tworzenie testamentów
  > Przekształcanie spółek
 • > Wprowadzanie zapisów sukcesyjnych do umów spółek
  > Ubezpieczenia krzyżowe pracowników
 • > Planowanie kosztów spadkowych i zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci
  > Obniżanie masy spadkowej

DOTACJE UNIJNE

 • > Konsultacje
  > Analiza poprawności realizacji inwestycji
 • > Sporządzanie wniosków aplikacyjnych o dotacje
  > Pisanie biznesplanów
  > Studia wykonywalności
 • > Analiza opłacalności projektu
  > Rozliczenie otrzymanego dofinansowania

SZKOLENIA

 • > Doradztwo w zarządzaniu
  > Szkolenia motywacyjne
 • > Szkolenia sprzedażowe
  > Szkolenia menedżerskie
 • > Szkolenia z kompetencji miękkich

MANAGEMENT CONSULTING

 • > Reorganizacja struktur przedsiębiorstwa
  > HR
  > Kontrola i zarządzanie należnościami
  > Doradztwo biznesowe
 • > Tworzenie systemów motywacji i wynagrodzeń
  > Tworzenie struktur organizacyjnych
  > Project management
  > Tworzenie procesów controlingowych
 • > Time management
  > Usprawnianie procesów w przedsiębiorstwie
  > Poszukiwanie partnerów biznesowych
  > Tworzenie strategii marketingowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Telefon: (+48) 503 423 632
Mail: biuro@nobilar.pl