MICHAŁ TRĘDOWSKI

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Prawo i Doradztwo Podatkowe. Specjalista w branży doradztwa finansowego i podatków. Jeden z 400 doradców w Polsce posiadających certyfikat EFA/EFPA II stopnia. Od roku 2009 związany z Kancelarią Doradztwa Finansowego Phinance S.A. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu finansów, prawa podatkowego i prawa finansowego jest w stanie wynajdować innowacyjne plany dla klientów, modele podatkowe.


SABRINA NAJDROWSKA

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalistka w branży księgowej oraz była pracownica Urzędu Skarbowego. Od roku 2014 związana z biurami rachunkowymi. Każdego klienta traktuje indywidualnie i z zaangażowaniem oddaje się pracy. Do tej pory na obsłudze księgowej posiadała ponad 145 firm. Zainteresowaniami naukowymi są dokształcanie się w tematyce ciągle zmieniającego się rynku finansowego, podatkowego oraz gospodarczego.


JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK

Radca prawny, magister kierunku doradztwo podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim, od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Jego zainteresowaniem naukowym jest prawo konstytucyjne, w swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami karnymi oraz stałą obsługa prawną podmiotów gospodarczych.


ŁUKASZ GOTOWT

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Specjalista w księgowości oraz wdrożeniach systemów klasy ERP. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie potrzeb klienta dopasowuje systemy informatyczne aby spełniały potrzeby analityczne.


ANNA ZIARNOWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Tytuł zawodowy adwokata uzyskała przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w
Gdańsku, od 2015 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w
Bydgoszczy.

W ramach swojej dotychczasowej 7-⁠letniej praktyki zawodowej zajmowała
się głównie kompleksową obsługą przedsiębiorstw, świadcząc
usługi doradztwa z zakresu m.in. prawa handlowego, prawa cywilnego,
prawa administracyjnego czy prawa pracy, ale również i klientów
indywidualnych, doradzając w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego czy
rodzinnego.

Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa spółek oraz szeroko
pojętego prawa umów gospodarczych. Oferuje pomoc w zakresie
przygotowywania dokumentacji prawnej regulującej funkcjonowanie
przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę zmieniających się
przepisów prawnych i ich interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów z zakresu prawa pracy oraz prawa karno-skarbowego, jak
również aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych. Doradza także w
zakresie procesów inwestycyjnych, powstawania, przekształceń i
połączeń spółek prawa handlowego, dążąc do zagwarantowania
najwyższego poziomu obsługi, dostosowując sposób jej wykonywania do
indywidualnych oczekiwań klienta, jak również do specyfiki branży, w
jakiej klient funkcjonuje.

Jej priorytetem jest udzielanie klientom profesjonalnego wsparcia
merytorycznego przez cały okres trwania współpracy. Jako adwokat
zwraca szczególną uwagę na obronę interesów klienta, zarówno
poprzez skrupulatne ich zabezpieczenie na etapach negocjowania i
zawierania umów czy porozumień z kontrahentami, jak również poprzez
ewentualną dalszą ich obronę na etapie postępowania przed sądami
powszechnymi, administracyjnymi czy Krajową Izbą Odwoławczą, a
także na etapie windykacji należności.

Prywatnie współzałożycielka JCI 3City – stowarzyszenia szerzącego
ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Z Delta Consulting
Sp. z o.o. Sp. k. związana od początku działania Spółki.


MIKOŁAJ KRAIŃSKI

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z zakresu rachunkowości i finansów. Specjalizuje się z w miko i małych spółkach prawa handlowego oraz legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej.